Alla län

42 st utbildningar och 67 st kurstillfällen

Jämför
Sortera på:
Retorik och argumentationsteknik
Retorik och argumentationsteknik
2 dagar | Öppen utbildning Det dunkelt sagda är ofta det dunkelt tänkta. Argument behöver näring och bevis för att nå fram. Ett platt språk och illa formulerade meningar kan f…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
Fler orter (1 st)
2014-10-23
Fler tillfällen (1 st)
Stockholm, 2014-10-23
Stockholm, 2014-12-09
13 600 kr
12 950 kr
Facilitering
Facilitering
2 dagar | Öppen utbildning Rollen som facilitator handlar om att vara den som står vid sidan av gruppens process och möjliggör att resultat nås eller knutar löses upp så att m…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
Fler orter (1 st)
2014-10-23
Fler tillfällen (1 st)
Stockholm, 2014-10-23
Stockholm, 2014-12-11
13 600 kr
12 950 kr
Retorik -  konsten att övertyga
Retorik - konsten att övertyga
3 dagar | Öppen utbildning Har du någon gång behövt övertyga någon om det riktiga i dina åsikter? Vill du bli bättre på att övertyga istället för att övertala? Händer det att …
Öppen utbildning
3 dagar
Göteborg
Fler orter (3 st)
2014-10-23
Fler tillfällen (3 st)
Göteborg, 2014-10-23
Stockholm, 2014-11-03
Stockholm, 2014-11-19
Fler tillfällen (1st)
19 900 kr
Praktisk pedagogik
Praktisk pedagogik
2 dagar | Öppen utbildning Pedagogikkurs som genom att skapa en god förståelse för inlärning hjälper dig att lyckas med kunskapsöverföring. Utbildningens innehåll Förut…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
Fler orter (1 st)
2014-10-28
Fler tillfällen (1 st)
Stockholm, 2014-10-28
Stockholm, 2014-12-11
13 600 kr
12 950 kr
Extended DISC - certifiering
Extended DISC - certifiering
2 dagar | Öppen utbildning Kommunikations- och beteende analys Vi vänder oss till dig som arbetar inom sälj, ledarskap, rekrytering, organisationsutveckling, som coach, elle…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-10-28
Stockholm, 2014-10-28
8 500 kr
Skyddsombudets roll och agerande
Skyddsombudets roll och agerande
3 dagar | Öppen utbildning Praktiskt arbetsmiljöarbete, SAM-arbete Du som är eller förväntas verka som skyddsombud ska vara trygg med vad din roll innebär för att kunna samv…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
Fler orter (2 st)
2014-10-29
Fler tillfällen (2 st)
Stockholm , 2014-10-29
Malmö, 2014-11-20
Stockholm, 2015-01-13
6 900 kr
Retorik - konsten att argumentera
Retorik - konsten att argumentera
2 dagar | Öppen utbildning Vill du vara säker som talare, i varje situation? Vill du kunna argumentera tydligt och kraftfullt? Vill du få dina åhörare att dra dina slutsatser?…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-10-29
Stockholm, 2014-10-29
14 300 kr
Målstyrt ledarskap
Målstyrt ledarskap
2 dagar | Öppen utbildning En utbildning för dig som har behov av att bygga på kompetens utifrån din egen ledarroll kopplat till just målstyrning och tydlighet. Utbildningen…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-11-03
Stockholm, 2014-11-03
13 600 kr
12 950 kr
Ny som chef
Ny som chef
4 dagar | Öppen utbildning Vill du skapa effektiva team utifrån rätt ledning i rätt situation? Vill du lära dig att leda individer utifrån dennes vilja och förmåga? Vill du få…
Öppen utbildning
4 dagar
Stockholm
Fler orter (1 st)
2014-11-03
Fler tillfällen (1 st)
Stockholm, 2014-11-03
Stockholm, 2014-12-08
25 900 kr
Ny som chef
Ny som chef
3 dagar | Öppen utbildning Ny som chef är en chefsutbildning för dig som nyligen har blivit eller som snart ska bli chef. Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna chef…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
Fler orter (3 st)
2014-11-04
Fler tillfällen (3 st)
Stockholm, 2014-11-04
Stockholm, 2014-12-02
Göteborg, 2014-12-02
Fler tillfällen (1st)
19 800 kr
18 850 kr
Ledarskap för team- och arbetsledare
Ledarskap för team- och arbetsledare
3 dagar | Öppen utbildning Arbetsledarutbildning för dig som är team- och arbetsledare. Med rätt verktyg och förhållningssätt skapar du en motiverad grupp som når resultat. …
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
Fler orter (2 st)
2014-11-05
Fler tillfällen (2 st)
Stockholm, 2014-11-05
Malmö, 2014-11-25
Göteborg, 2014-11-25
19 800 kr
18 850 kr
Presentationsteknik
Presentationsteknik
2 dagar | Öppen utbildning Vill du kunna presentera en idé eller ett koncept på ett tydligt och övertygande sätt? Vill du känna trygghet genom en tydlig struktur och god plane…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
Fler orter (1 st)
2014-11-05
Fler tillfällen (1 st)
Stockholm, 2014-11-05
Stockholm, 2014-12-09
14 300 kr
Ledare mitt i verksamheten - Personligt ledarskap
Ledare mitt i verksamheten - Personligt ledarskap
2 dagar | Öppen utbildning Nu bygger vi vidare! Vilken typ av ledare är du? Hur hanterar du det gränssättande samtalet? Du har en viss erfarenhet av att vara en i gruppen samt…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-11-12
Stockholm, 2014-11-12
7 800 kr
Fördjupad projektledning
Fördjupad projektledning
3 dagar | Öppen utbildning Har du känt på projektarbete i praktiken och fått en uppfattning om vad som krävs för att projekt ska bli riktigt lyckat? Vill du nu lära dig ännu m…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
Fler orter (1 st)
2014-11-12
Fler tillfällen (1 st)
Stockholm, 2014-11-12
Stockholm, 2015-11-09
19 900 kr
Grundläggande projektledning
Grundläggande projektledning
3 dagar | Öppen utbildning Vill du gå i mål som planerat? Att leda projekt är ett hantverk. Talang och sunt förnuft kan ta dig en bit, men aldrig hela vägen. Kunskap om modell…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
Fler orter (2 st)
2014-11-12
Fler tillfällen (2 st)
Stockholm, 2014-11-12
Göteborg, 2014-12-08
Stockholm, 2014-12-15
19 900 kr
Leda workshops
Leda workshops
2 dagar | Öppen utbildning Leda workshop är en kurs som hjälper dig skapa workshops - möten med stora inslag av kreativitet och skapande. Utbildningens innehåll En work…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-11-13
Stockholm, 2014-11-13
13 600 kr
12 950 kr
Leda utan att vara chef
Leda utan att vara chef
2 dagar | Öppen utbildning Har du en roll där du behöver vägleda andra? Får du arbetsuppgifter delegerade till dig som du förväntas lösa i samråd med eller tillsammans med and…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
Fler orter (2 st)
2014-11-17
Fler tillfällen (2 st)
Stockholm, 2014-11-17
Göteborg, 2014-12-03
Stockholm, 2014-12-10
14 300 kr
Rekrytering och Intervjuteknik
Rekrytering och Intervjuteknik
1 dag | Öppen utbildning Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Utbildning som hjälper dig ställa de rätta frågorna, lyssna …
Öppen utbildning
1 dag
Stockholm
2014-11-17
Stockholm, 2014-11-17
6 800 kr
6 500 kr
HR i ledningsgruppen
HR i ledningsgruppen
2 dagar | Öppen utbildning HR i ledningsgruppen handlar om att skapa en förståelse för och ett gemensamt synsätt på det strategiska HR-arbetet. Utbildningens innehåll L…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-11-17
Stockholm, 2014-11-17
13 600 kr
12 950 kr
Ledarskap att leda
Ledarskap att leda
3 dagar | Öppen utbildning Vill du öka förmågan att skapa motivation, engagemang och trivsel hos de individer du leder? Vill du genom samarbete skapa ett starkt lag med rätt f…
Öppen utbildning
3 dagar
Göteborg
Fler orter (1 st)
2014-11-17
Fler tillfällen (1 st)
Göteborg, 2014-11-17
Stockholm, 2014-12-01
19 900 kr
Beteendestilar
Beteendestilar
1 dag | Öppen utbildning Beteendestilar Levandeskap Att både leva och leda sig själv kan många bli bättre på och vi tar hjälp av beteende- och kommunikations verktyg Ex…
Öppen utbildning
1 dag
Malmö
Fler orter (2 st)
2014-11-20
Fler tillfällen (2 st)
Malmö, 2014-11-20
Göteborg, 2014-11-21
Stockholm, 2014-12-09
4 500 kr
Coachande ledarskap
Coachande ledarskap
2 dagar | Öppen utbildning Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. På denna utbildning får du de viktigaste verktygen i …
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-11-25
Stockholm, 2014-11-25
13 600 kr
12 950 kr
Utveckling- och medarbetarsamtal
Utveckling- och medarbetarsamtal
1 dag | Öppen utbildning Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, målsamtal - kärt barn har många namn. Med rätt innehåll, tydlighet och en god samtalsmetodik blir utvecklingssa…
Öppen utbildning
1 dag
Stockholm
2014-11-25
Stockholm, 2014-11-25
6 800 kr
6 500 kr
Arbetsmiljö - Chefens ansvar
Arbetsmiljö - Chefens ansvar
1 dag | Föreläsning Är chefens ansvar greppbart? Arbetsmiljöansvaret ingår i de flesta chefers befattningar. I arbetsgivarens ansvar ingår att systematiskt och metodi…
Föreläsning
1 dag
Göteborg
Fler orter (1 st)
2014-11-26
Fler tillfällen (1 st)
Göteborg, 2014-11-26
Malmö, 2014-12-08
695 kr
Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Certification Pro…
2 dagar | Öppen utbildning During this course, you will learn the four levels of training evaluation, receive a participant manual filled with examples and templates.
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-11-26
Stockholm, 2014-11-26
16 460 kr
Strategisk kompetensutveckling
Strategisk kompetensutveckling
2 dagar | Öppen utbildning Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare. Med rätt kompetens och tydliga strukturer blir dessutom …
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-11-27
Stockholm, 2014-11-27
13 600 kr
12 950 kr
Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal
1 dag | Öppen utbildning Ett väl genomfört medarbetarsamtal ger positiva effekter för både företaget och medarbetaren samt för dig som chef och arbetsledare. Du får veta hur…
Öppen utbildning
1 dag
Stockholm
2014-11-27
Stockholm, 2014-11-27
4 500 kr
Kommunikation och ledarskap för projektledare - NYHET
Kommunikation och ledarskap för projektledare - NYHET…
2 dagar | Öppen utbildning Nycklarna till starkare projektledarskap Som projektledare behöver man både motivera och leda – utan formellt chefsansvar. Inom en given tidsram m…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-11-27
Stockholm, 2014-11-27
14 700 kr
14 000 kr
Presentationsteknik
Presentationsteknik
2 dagar | Öppen utbildning Att få en presentation att göra avtryck och påverka kräver både tanke, planering och ett starkt genomförande. En utbildning i presentationsteknik lä…
Öppen utbildning
2 dagar
Göteborg
Fler orter (1 st)
2014-11-27
Fler tillfällen (1 st)
Göteborg, 2014-11-27
Malmö, 2014-11-27
13 600 kr
12 950 kr
Konflikthantering och svåra samtal - NYHET
Konflikthantering och svåra samtal - NYHET
2 dagar | Öppen utbildning Konflikthantering och svåra samtal är ämnen som under åren har varit  återkommande favoriter hos våra kunder som väljer företagsanpassade upplä…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-12-01
Stockholm, 2014-12-01
13 600 kr
12 950 kr
Personlig kommunikation
Personlig kommunikation
3 dagar | Öppen utbildning Vill du nå fram till andra utan onödiga missförstånd? Undrar du vad som ligger bakom det andra säger? Kommunikation handlar om att skapa en gemensam…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
2014-12-03
Stockholm, 2014-12-03
19 900 kr
Ledare mitt i verksamheten - Att leda arbetskamrater
Ledare mitt i verksamheten - Att leda arbetskamrater
2 dagar | Öppen utbildning Leder du den grupp som du även är en del av? En ledare mitt i verksamheten behöver ofta vardagsnära metoder för tydlig kommunikation. Kombinera det …
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-12-04
Stockholm, 2014-12-04
7 800 kr
Leda i förändring
Leda i förändring
2 dagar | Öppen utbildning Att leda i förändring är en grundkunskap för dagens ledare. En förändring kan vara mer eller mindre omvälvande men att driva igenom en förändringspr…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-12-04
Stockholm, 2014-12-04
13 600 kr
12 950 kr
Personlig effektivitet
Personlig effektivitet
2 dagar | Öppen utbildning Önskar du att dygnet hade fler timmar eller att du helt enkelt skulle hinna med mer? Vet du inte vad eller hur du ska prioritera? Söker du balans me…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-12-04
Stockholm, 2014-12-04
14 300 kr
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik
3 dagar | Öppen utbildning Vill du lyckas med en förhandling där båda parter känner sig nöjda med utfallet? Vill du göra en bra affär och vinna en relation - en samarbetspartn…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
2014-12-08
Stockholm, 2014-12-08
19 900 kr
Målstyrt ledarskap
Målstyrt ledarskap
3 dagar | Öppen utbildning Vill du driva verksamheten framåt med resultaten i fokus? Vill du fatta snabba och säkra beslut med en högre grad av delegering? Vill du att ditt te…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
2014-12-08
Stockholm, 2014-12-08
19 900 kr
Självinsikt i din ledarroll!
Självinsikt i din ledarroll!
1 dag | Öppen utbildning För dig som vill utveckla dig som ledare och vill bli medveten om dina styrkor och utvecklingsområden. För att kunna leda andra är det en fördel att…
Öppen utbildning
1 dag
Stockholm
2014-12-10
Stockholm, 2014-12-10
4 500 kr
Lönsamma kundrelationer
Lönsamma kundrelationer
2 dagar | Öppen utbildning Vill du vara med och skapa affärer som bidrar till din och företagets framgång? Vill du ta mer initiativ i kundmöten och driva dialog och affärer fr…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-12-10
Stockholm, 2014-12-10
14 300 kr
Kommunikativt ledarskap och effektiva team
Kommunikativt ledarskap och effektiva team
2 dagar | Öppen utbildning Med ett kommunikativt och tydligt ledarskap når du längre i dina ansträngningar att leda och påverka andra mot uppsatta mål. "En UGL i mini-format" …
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-12-11
Stockholm, 2014-12-11
14 700 kr
14 000 kr
Leda chefer
Leda chefer
2 dagar | Öppen utbildning Ledarskapsutbildning för dig som är chef över chefer. Det strategiska perspektivet får mer utrymme såväl som prioritering, framförhållning, beslutsf…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2014-12-16
Stockholm, 2014-12-16
13 600 kr
12 950 kr
Arbetsmiljöarbete, grund
Arbetsmiljöarbete, grund
1 dag | Öppen utbildning Ett smart sätt att lägga en grund Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvar…
Öppen utbildning
1 dag
Stockholm
2014-12-31
Stockholm, 2014-12-31
2 200 kr
Projektledarprogrammet
Projektledarprogrammet
9 dagar | Öppen utbildning Vill du få inblick i alla projektets delar - från planering och styrning till grupputveckling och ledarskap? Vill du nå målet med rätt kvalitet, i t…
Öppen utbildning
9 dagar
Stockholm
2015-03-09
Stockholm, 2015-03-09
49 900 kr