Alla län

18 st utbildningar och 42 st kurstillfällen

Jämför
Sortera på:
Grundläggande projektledning
Grundläggande projektledning
3 dagar | Öppen utbildning Vill du gå i mål som planerat? Att leda projekt är ett hantverk. Talang och sunt förnuft kan ta dig en bit, men aldrig hela vägen. Kunskap om modell…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
Fler orter (5 st)
2016-02-16
Fler tillfällen (5 st)
Stockholm, 2016-02-16
Göteborg, 2016-03-14
Stockholm, 2016-05-02
Fler tillfällen (3st)
19 900 kr
Ny som chef
Ny som chef
4 dagar | Öppen utbildning Vill du skapa effektiva team utifrån rätt ledning i rätt situation? Vill du lära dig att leda individer utifrån dennes vilja och förmåga? Vill du få…
Öppen utbildning
4 dagar
Stockholm
Fler orter (2 st)
2016-02-17
Fler tillfällen (2 st)
Stockholm, 2016-02-17
Stockholm, 2016-03-21
Stockholm, 2016-05-16
25 900 kr
Leda utan att vara chef
Leda utan att vara chef
2 dagar | Öppen utbildning Har du en roll där du behöver vägleda andra? Får du arbetsuppgifter delegerade till dig som du förväntas lösa i samråd med eller tillsammans med and…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
Fler orter (4 st)
2016-02-24
Fler tillfällen (4 st)
Stockholm, 2016-02-24
Göteborg, 2016-04-13
Stockholm, 2016-04-20
Fler tillfällen (2st)
14 300 kr
Personlig effektivitet
Personlig effektivitet
2 dagar | Öppen utbildning Önskar du att dygnet hade fler timmar eller att du helt enkelt skulle hinna med mer? Vet du inte vad eller hur du ska prioritera? Söker du balans me…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
Fler orter (1 st)
2016-02-24
Fler tillfällen (1 st)
Stockholm, 2016-02-24
Stockholm, 2016-05-09
14 300 kr
Presentationsteknik
Presentationsteknik
2 dagar | Öppen utbildning Vill du kunna presentera en idé eller ett koncept på ett tydligt och övertygande sätt? Vill du känna trygghet genom en tydlig struktur och god plane…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
Fler orter (3 st)
2016-03-01
Fler tillfällen (3 st)
Stockholm, 2016-03-01
Stockholm, 2016-04-20
Göteborg, 2016-05-18
Fler tillfällen (1st)
14 300 kr
Retorik -  konsten att övertyga
Retorik - konsten att övertyga
3 dagar | Öppen utbildning Har du någon gång behövt övertyga någon om det riktiga i dina åsikter? Vill du bli bättre på att övertyga istället för att övertala? Händer det att …
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
Fler orter (4 st)
2016-03-02
Fler tillfällen (4 st)
Stockholm, 2016-03-02
Stockholm, 2016-05-02
Göteborg, 2016-05-02
Fler tillfällen (2st)
19 900 kr
Chef- och ledarprogrammet
Chef- och ledarprogrammet
10 dagar | Öppen utbildning Vill du få dina medarbetare att växa? Vill du bli trygg i din roll som chef och ledare?  Vill du öka effekten i din organisation genom ett tydl…
Öppen utbildning
10 dagar
Stockholm
2016-03-07
Stockholm, 2016-03-07
59 900 kr
Retorik - konsten att argumentera
Retorik - konsten att argumentera
2 dagar | Öppen utbildning Vill du vara säker som talare, i varje situation? Vill du kunna argumentera tydligt och kraftfullt? Vill du få dina åhörare att dra dina slutsatser?…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2016-03-09
Stockholm, 2016-03-09
14 300 kr
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik
3 dagar | Öppen utbildning Vill du lyckas med en förhandling där båda parter känner sig nöjda med utfallet? Vill du göra en bra affär och vinna en relation - en samarbetspartn…
Öppen utbildning
3 dagar
Göteborg
Fler orter (2 st)
2016-03-09
Fler tillfällen (2 st)
Göteborg, 2016-03-09
Stockholm, 2016-03-14
Stockholm, 2016-05-31
19 900 kr
Lean
1 dag | Öppen utbildning Lean
Öppen utbildning
1 dag
Stockholm
2016-03-10
Stockholm, 2016-03-10
16 800 kr
Personlig kommunikation
Personlig kommunikation
3 dagar | Öppen utbildning Vill du nå fram till andra utan onödiga missförstånd? Undrar du vad som ligger bakom det andra säger? Kommunikation handlar om att skapa en gemensam…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
Fler orter (2 st)
2016-03-16
Fler tillfällen (2 st)
Stockholm, 2016-03-16
Göteborg, 2016-04-27
Stockholm, 2016-05-11
19 900 kr
Projektledarprogrammet
Projektledarprogrammet
9 dagar | Öppen utbildning Vill du få inblick i alla projektets delar - från planering och styrning till grupputveckling och ledarskap? Vill du nå målet med rätt kvalitet, i t…
Öppen utbildning
9 dagar
Stockholm
2016-03-16
Stockholm, 2016-03-16
49 900 kr
Everything DiSC® - Certifieringsutbildning
3 dagar | Öppen utbildning Idag ställs det krav på att coacher, utbildare och konsulter har dokumenterad kunskap inom det område de verkar. Genom att certifiera dig på Everyth…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
2016-04-04
Stockholm, 2016-04-04
25 660 kr
Fördjupad projektledning
Fördjupad projektledning
3 dagar | Öppen utbildning Har du känt på projektarbete i praktiken och fått en uppfattning om vad som krävs för att projekt ska bli riktigt lyckat? Vill du nu lära dig ännu m…
Öppen utbildning
3 dagar
Stockholm
Fler orter (1 st)
2016-04-04
Fler tillfällen (1 st)
Stockholm, 2016-04-04
Stockholm, 2016-09-26
19 900 kr
Lönsamma kundrelationer
Lönsamma kundrelationer
2 dagar | Öppen utbildning Vill du vara med och skapa affärer som bidrar till din och företagets framgång? Vill du ta mer initiativ i kundmöten och driva dialog och affärer fr…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2016-04-11
Stockholm, 2016-04-11
14 300 kr
Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Certification Pro…
2 dagar | Öppen utbildning During this course, you will learn the four levels of training evaluation, receive a participant manual filled with examples and templates.
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2016-05-16
Stockholm, 2016-05-16
16 460 kr
Projektekonomi
Projektekonomi
2 dagar | Öppen utbildning God projektekonomi är att i projektets alla stadier ha ekonomisk kontroll, göra riktiga kalkyler i planeringen, ha förmågan att förutse ekonomiska e…
Öppen utbildning
2 dagar
Stockholm
2016-06-13
Stockholm, 2016-06-13
14 300 kr
Att coacha individer och grupper
1 dag | Öppen utbildning Kursen
Öppen utbildning
1 dag
Stockholm
2016-10-24
Stockholm, 2016-10-24
19 900 kr